68. OLIMPIADA FIZYCZNA (2018/2019)

Zawody III stopnia


Zawody III stopnia (finał) odbędą się w Warszawie w dniach:

06.04.2019 – Część doświadczalna
07.04.2019 – Część teoretyczna
09.04.2019 – Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady

Wszystkie informacje na stronie www.kgof.edu.pl.