66. OLIMPIADA FIZYCZNA (2016/2017)

Zawody III stopnia


Zawody III stopnia (finał) odbędą się w Warszawie w dniach:

22.04.2017 – Część doświadczalna
23.04.2017 – Część teoretyczna
25.04.2017 – Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady

Wszystkie informacje na stronie www.kgof.edu.pl.