70. OLIMPIADA FIZYCZNA (2020/2021)

Zawody III stopnia


Zawody III stopnia (finał) odbędą się w Warszawie w dniach:

10.04.2021 – Część doświadczalna
11.04.2021 – Część teoretyczna
13.04.2021 – Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady

Wszystkie informacje na stronie www.kgof.edu.pl.