67. OLIMPIADA FIZYCZNA (2017/2018)

Zawody III stopnia


Zawody III stopnia (finał) odbędą się w Warszawie w dniach:

07.04.2018 – Część doświadczalna
08.04.2018 – Część teoretyczna
10.04.2018 – Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady

Wszystkie informacje na stronie www.kgof.edu.pl.