70. OLIMPIADA FIZYCZNA (2020/2021)

Zawody II stopnia - część teoretyczna

Część teoretyczna zawodów II stopnia odbędzie się w dniu 10.01.2021 r. w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ulicy Łojasiewicza 11 w Krakowie.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej – 24.01.2021.