66. OLIMPIADA FIZYCZNA (2016/2017)

Zawody II stopnia - część teoretyczna

Część teoretyczna zawodów II stopnia odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w sali A-1-06 (I piętro) w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ulicy Łojasiewicza 11 w Krakowie.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej – 29.01.2017.