71. OLIMPIADA FIZYCZNA (2021/2022)

Zawody II stopnia - część teoretyczna

Część teoretyczna zawodów II stopnia odbędzie się w dniu 16.01.2022 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej – 30.01.2022.