71. OLIMPIADA FIZYCZNA (2021/2022)

Zawody II stopnia - część teoretyczna

Część teoretyczna zawodów II stopnia odbędzie się w dniu 16.01.2022 r.

Proszę o zgłoszenie się tego dnia o godzinie  9:45  w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  UJ przy ulicy Łojasiewicza 11 (sala A-1-06 i A-1-08, I piętro).

 

Zwrotów kosztów podróży dokonujemy wyłącznie na podstawie biletów i złożonego oświadczenia na wskazane konto bankowe. Jeśli to możliwe to proszę, w celu rozliczenia kosztów, przybyć około 9:30.

 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej – 30.01.2022.