68. OLIMPIADA FIZYCZNA (2018/2019)

Zawody II stopnia - część teoretyczna

Część teoretyczna zawodów II stopnia odbędzie się w dniu 13.01.2019 r. w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ulicy Łojasiewicza 11 w Krakowie.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej – 27.01.2019.