67. OLIMPIADA FIZYCZNA (2017/2018)

Zawody II stopnia - część teoretyczna

Część teoretyczna zawodów II stopnia odbędzie się w dniu 14.01.2018 r. o godzinie 9:45 w sali A-1-06 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ulicy Łojasiewicza 11 w Krakowie.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej – 28.01.2017.