71. OLIMPIADA FIZYCZNA (2021/2022)

Zawody II stopnia – część doświadczalna

Część doświadczalna zawodów II stopnia odbędzie się w dniu 20.02.2022. Zbiórka przed salą A-1-13 o godzinie 9:45 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ulicy Łojasiewicza 11 w Krakowie.

Dzień przed zawodami należy wypełnić i przesłać skan/zdjęcie oświadczenia na dysk w chmurze (tak samo jak podczas zawodów teoretycznych). Link do wysyłania oświadczeń zostanie przesłany przez KGOF bezpośrednio do uczniów. Oryginał podpisanego oświadczenia trzeba przywieźć na zawody w dniu 20 lutego.

 
 
 

I Pracownia Fizyczna (jak trafić).

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do finału – 20.03.2022