71. OLIMPIADA FIZYCZNA (2021/2022)

Zawody II stopnia

Informacje

  • Zawody II stopnia rozgrywane są w dwóch turach – teoretycznej i doświadczalnej – w miastach, w których mają swoje siedziby Komitety Okręgowe OF.
  • Do zawodów II stopnia teoretycznych i doświadczalnych uczniowie są kwalifikowani przez komitety okręgowe OF – do zawodów teoretycznych na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań I i II części zawodów I stopnia; do zawodów doświadczalnych na podstawie łącznej oceny za rozwiązanie zadań teoretycznych II stopnia.
  • O fakcie zakwalifikowania do zawodów każdej tury II stopnia, ich miejscu i dokładnym terminie uczestnicy są powiadamiani za pośrednictwem szkół do których uczęszczają.
  • Minimum kwalifikujące do każdej tury zawodów II stopnia — takie samo dla wszystkich okręgów — ustalają komitety okręgowe OF w porozumieniu z KGOF. Do tury teoretycznej kwalifikowanych jest nie mniej niż 50% uczestników zawodów I stopnia, do tury doświadczalnej — nie mniej niż 30% uczestników tury teoretycznej.
  • Zawody każdej z tur rozgrywane są w tym samym dniu we wszystkich okręgach. Godziny rozpoczęcia zawodów wyznaczają okręgowe komitety OF biorąc pod uwagę lokalne warunki komunikacyjne itp. Dopóki zawody nie rozpoczną się we wszystkich okręgach zawodnicy nie mogą opuszczać pomieszczeń, w których odbywają się zawody. Czas ten jest wyznaczany przez KGOF w konsultacji z okręgowymi komitetami OF i jest podawany zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów.

Terminy

Zawody II stopnia odbędą się w następujących terminach:

16.01.2022 – Część teoretyczna
30.01.2022 – Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej
20.02.2022 – Część doświadczalna
20.03.2022 – Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do finału

Dozwolone pomoce

W czasie zawodów II i III stopnia uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z następujących pomocy:

  • własnego kalkulatora elektronicznego;
  • własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych MEN)
  • jednego typowego (maks. 100 kartek A4) zeszytu z odręcznymi, własnoręcznie sporządzonymi notatkami (przygotowując te notatki uczeń może korzystać ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne).

Uwaga! Zależności fizyczne, które nie są wprost podane w podręcznikach szkolnych należy udowodnić. W czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń typu walkman, telefon komórkowy, palmtop, komputer przenośny, itp.

Dojazd i nocleg

Celem wzięcia udziału w zawodach należy zgłosić się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Łojasiewicza 11 (mapka). Zawody części doświadczalnej odbywają się na terenie I Pracowni Fizycznej (jak trafić).

Koszty podróży na zawody tam i z powrotem zwraca Komitet Okręgowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby chcące skorzystać z noclegu, proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny z Sekretarzem Komitetu. Koszty noclegu Komitet Olimpiady Fizycznej zwraca tylko uczniom.