71. OLIMPIADA FIZYCZNA (2021/2022)

Zawody I stopnia

  • Zadania zawodów I stopnia są publikowane na stronie internetowej KGOF.
  • Uczniowie rozwiązują zadania w domu i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników, tablic, itp. Nauczyciel może udzielać uczniowi wyjaśnień, nie prowadzących jednak bezpośrednio do rozwiązania.
  • Pierwsza część I etapu jest przeprowadzana w formie testu na platformie internetowej.
  • Rozwiązania zadań części drgiej uczniowie przesyłają do okręgowych komitetów olimpiady fizycznej właściwych dla województw lub powiatów, w których znajdują się szkoły, do których uczęszczają. Dla województwa małopolskiego na adres:

Małopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej
ul. Łojasiewicza 11, pokój H-0-08
30-348 Kraków


Terminy przesyłania rozwiązań (liczy się data stempla pocztowego) są podawane wraz z treścią zadań. W obecnej edycji przedstawiają się one następująco:

15.10.2021 – Termin wysyłania części I
19.11.2021 – Termin wysyłania części II
20.12.2021 – Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II