67. OLIMPIADA FIZYCZNA (2017/2018)

Zawody I stopnia

  • Zadania zawodów I stopnia są publikowane na stronie internetowej KGOF.
  • Uczniowie rozwiązują zadania w domu i mogą korzystać z wszelkich książek, podręczników, tablic, itp. Nauczyciel może udzielać uczniowi wyjaśnień, nie prowadzących jednak bezpośrednio do rozwiązania.
  • Rozwiązania zadań uczniowie przesyłają do okręgowych komitetów olimpiady fizycznej właściwych dla województw lub powiatów, w których znajdują się szkoły, do których uczęszczają. Dla województwa małopolskiego na adres:

Małopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej
ul. Łojasiewicza 11, pokój H-0-08
30-348 Kraków


Terminy przesyłania rozwiązań (liczy się data stempla pocztowego) są podawane wraz z treścią zadań. W obecnej edycji przedstawiają sie one następująco:

13.10.2017 – Termin wysyłania części I
17.11.2017 – Termin wysyłania części II
18.12.2017 – Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II