Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Krakowie

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Krakowie
ul. Łojasiewicza 11, pokój H-0-08
30-348 Kraków
tel: +48 12 664 4854
e-mail: agnieszka.golak@uj.edu.pl

Skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Krakowie

prof. dr hab. Paweł Moskal (Uniwersytet Jagielloński)  przewodniczący
dr Eryk Czerwiński (Uniwersytet Jagielloński)  zastępca przewodniczącego
mgr Agnieszka Golak (Uniwersytet Jagielloński)  sekretarz

dr Robert Gębarowski (Politechnika Krakowska)

dr Michał Silarski (Uniwersytet Jagielloński)
 

byli członkowie:

 

mgr Henryk Białek (Kuratorium Oświaty)
dr hab. Władysław Błasiak (
Uniwersytet Pedagogiczny)
dr Leszek Bogacz (Uniwersytet Jagielloński)

dr Joanna Czub (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr Romualda Kloch (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Rafał Kozubski (Uniwersytet Jagielloński)
mgr inż. Elżbieta Pospieszałowska (Uniwersytet Jagielloński)
dr Lucjan Pytlik (Akademia Górniczo-Hutnicza)

prof. dr hab. Stanisław Urban (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Włodzimierz Wójcik (Politechnika Krakowska)
dr Marta Zimnal-Starnawska (Uniwersytet Jagielloński)

dr Witold Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński)